030-7370122 & 030-7370003 info@ergotherapieutrecht.works

Specialisaties

Sensorische informatieverwerking

Dagelijks last hebben van hoofdpijn, licht en/of geluid, duizeligheid, misselijkheid, concentratieproblemen, planning- en overzichtsproblemen. Dit zijn een handvol problemen die je kunt ervaren als je last hebt van sensorische informatieverwerkingsproblemen. Sensorische informatieverwerking gaat over het verwerken van zintuigprikkels in ons zenuwstelsel. Dit waarnemen gebeurt met behulp van onze zintuigen. De informatie wordt verwerkt in onze hersenen en krijgt betekenis. Dit vindt zowel op bewust als op onbewust niveau plaats. Om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. Dan zijn we in staat om snel situaties te interpreteren en er op te reageren. Dan kunnen we ons beschermen, ons prettig voelen en ons als zelfstandig individu ontwikkelen. Wanneer dit waarnemen niet goed verloopt kan je problemen ervaren bij het dagelijks functioneren thuis, op school of op het werk.

Bij de behandeling van problemen in de sensorische informatieverwerking maken we gebruik van de volgende principes:

Compensatie: we gaan samen met jou kijken welke prikkels zorgen voor overprikkeling en hoe je dat kunt voorkomen (sensorisch activiteiten programma).
Daarnaast bekijken we samen hoe belastbaar je bent en of dat in balans is met jouw dagindeling.
Demping: bij overprikkeling leren we je gebruik maken van demptechnieken om jouw klachten te verminderen.
Gewenningsoefeningen: we geven je oefeningen om de prikkelverwerking gedoseerd te normaliseren.

N

Chronische vermoeidheidsklachten:

Wij coachen je in het omgaan met (chronische) vermoeidheid. We maken je bewust van jouw energielekken én energiebronnen. We bespreken samen hoe
je grenzen kan leren herkennen en stellen. Hoe je je energie opnieuw kan opbouwen en over de dag kan verdelen, zodat je op de juiste manier kan
herstellen en je activiteitenniveau omhoog gaat. Hoe je leert vertrouwen op je eigen lichaam.
Een belangrijk uitgangspunt is dat de belastbaarheid en belasting in balans zijn. Hoeveel kan je mentaal en fysiek aan (belastbaarheid), wat wil je op een dag
doen (belasting), en hoe kunnen die twee onderdelen zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd? Team Ergotherapie Utrecht Works!

N

Chronische Pijn:

Dagelijks last hebben van pijnklachten kan ervoor zorgen dat je het gevoel hebt dat de pijn jouw leven bepaalt. Er wordt vaak gezegd dat je ’er mee moet leren leven’ maar dat is helemaal niet zo gemakkelijk. Pijn en vermoeidheid hebben invloed op jouw hele leven en vaak ook op de mensen om je heen. Pijnklachten komen vaak samen met vermoeidheidsklachten. Energie en pijnmanagement spelen hierbij een belangrijke rol. De ergotherapeuten van Ergotherapie Utrecht Works maken gebruik van o.a. de activiteitenweger en motivational interviewing om samen met jou te bepalen welke taken je graag (weer) uit zou willen voeren. De behandeling is niet gericht op het wegnemen van de pijn maar op het verminderen van de invloed ervan op het dagelijks leven. We kijken samen naar de mogelijkheden om de dag weer in balans te brengen. Ook zoeken we samen naar oplossingen om belastende taken lichter te maken zodat er meer energie overblijft voor andere (leuke) zaken. We gaan samen met jou de regie over jouw leven terugvinden.

N

Arbeidsreïntegratie:

Arbeid is vaak een belangrijk onderdeel van iemands leven. Als ergotherapeut kunnen we je begeleiden als je door fysieke, cognitieve en/of psychische beperkingen bent uitgevallen in het werken en je goede perspectieven hebt op (volledige of gedeeltelijke) terugkeer in eigen werk. Ook cliënten met een chronische of progressieve aandoeningen die zo lang mogelijk op een gezonde manier willen blijven werken kunnen zich bij ons aanmelden. Wij onderzoeken en analyseren jouw situatie en adviseren omtrent de oplossingsrichtingen. We gaan samen opzoek naar de juiste balans tussen werk en privé. Hierbij vinden wij eigen regie en het versterken van zelfmanagement belangrijk. 

N

Covid-19:

Helaas houdt dit virus onze maatschappij al langere tijd in de greep. Inmiddels weten we dat een besmetting, hoe licht ook, grote gevolgen kan hebben op de gezondheid. Klachten die het meest voorkomen zijn ernstige vermoeidheid en energietekort, concentratie en geheugenproblemen, overprikkeling voor geluiden en beelden en slaapproblemen. Ook hartkloppingen en benauwdheid komen voor. De Long COVID klachten hebben meestal tot gevolg dat de normale dagelijkse bezigheden thuis, in het gezin, op school of het werk veel lastiger zijn geworden of soms zelfs helemaal niet meer lukken. Soms gaat het herstel erg langzaam, krijg je een terugval en ontstaan er bijkomende lichamelijke klachten. Het wordt dan moeilijk om grip te krijgen op je situatie.
De inzet van een ergotherapeut van Ergotherapie Utrecht Works kan ervoor zorgen dat je weer regie krijgt over je mogelijkheden thuis, op school of werk. Daarmee, al gaat het soms langzaam, neemt je energie toe en kan je je dagelijkse activiteiten weer oppakken.