030-7370122 & 030-7370003 info@ergotherapieutrecht.works

ALGEMENE VOORWAARDEN ERGOTHERAPIE UTRECHT WORKS

ALGEMENE VOORWAARDEN

* Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken. Voor een enkele verzekering is dat niet mogelijk. Check hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering. Een ergotherapeut behandelt ook op verwijzing van een arts. Via uw huisarts of specialist moet u zelf voor een verwijzing voor ergotherapiebehandeling zorgen. Hierbij vragen wij uw toestemming voor overleg indien nodig en het toesturen van verslagen.

* De basiszorgverzekering vergoedt ergotherapie voor minimaal 10 uur per (kalender)jaar inclusief de toeslag voor behandelingen aan huis. In deze 10 uren vindt onderzoek en behandeling plaats. Sommige verzekeraars vergoeden extra uren. U kunt dit in uw eigen polis (aanvullend pakket) nagaan. De declaratie zal rechtstreeks met uw zorgverzekeraar worden afgewikkeld. In enkele gevallen krijgt u de rekening thuis en dient u deze zelf te declareren bij uw zorg verzekeraar.
Behandelkosten ergotherapie tellen mee voor het eigen risicodeel van uw ziektekostenverzekering. 

* Wij zullen zo mogelijk van te voren aangeven of 10 behandeluren voldoende zullen zijn voor uw behandeltraject. Mocht het nodig zijn om langer door te behandelen, dan komen de kosten voor eigen rekening.

* Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgemeld worden bij u in rekening gebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor het afzeggen van afspraken. U kunt afmelden op de voicemail van onze praktijk of per email.

* Wij zullen u zoveel mogelijk uitleg geven over de behandeling. Er is tijdens de behandeling gelegenheid voor vragen. U kunt hier desgewenst ook een aparte afspraak voor maken. 

* Wanneer u van ons materiaal te leen krijgt gaan we ervan uit dat u hier zorgvuldig mee omgaat.

Ook als uw kind dit materiaal op uw school of werkplek gebruikt bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Bij beschadiging of zoek raken zijn wij genoodzaakt de kosten van het materiaal bij u in rekening te brengen.

* Om de behandeling zo effectief mogelijk te laten zijn en/of te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen sturen wij onze verslagen naar de verwijzer. Voor het sturen van verslagen naar andere betrokkenen vragen wij eerst uw toestemming.

* Als u medicijnen gebruikt, wilt u ons daar dan van op de hoogte stellen? In verband met de hygiëne in de praktijk dienen wij tevens op de hoogte te worden gebracht van huiduitslag, wratten en/of hoofdluis. Bij besmettelijke ziekten zoals TBC, krentenbaard e.d. dient u zich tijdig af te melden.

* Wij verzoeken u de wachtkamer en het toilet netjes en schoon achter te laten.

* Wij gaan uit van een goede samenwerking!

 

Team Ergotherapie Utrecht Works